Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

nieplaczglupia
7726 d0fe 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapsyentist psyentist
6317 1fc1 420

unfollovving:

markv5:

Кот, который не доверяет прозрачным столам…

Reposted fromaceabed aceabed viawasnae wasnae
9359 a186 420

Happy French girl and her cat (1959).

nieplaczglupia
6608 0fa3 420
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
nieplaczglupia
2424 c28a 420
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
nieplaczglupia

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

nieplaczglupia
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty

April 02 2017

nieplaczglupia
9567 cb1c 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
nieplaczglupia
nieplaczglupia
Reposted fromfungi fungi vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
3274 9a8d 420
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viairmelin irmelin
8948 9d66 420
1210 86dc 420

spider-manofficial:

hindre:

leonkuwatas:

youreouttayourtree:

ladies dont start fights, but they can finish them.

that is a cat with a hairbow how is that relevant to the caption

Uncultured swine

Reposted frommatteo90 matteo90 viairmelin irmelin
9724 12ec 420

hackedbysombra:

cutepetplanet:

A polar bear cub discovering the joy of bubbles

Oh my gosh baby

Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
9571 be93 420

vintageeveryday:

Showgirls playing chess backstage at the Latin Quarter nightclub, New York, 1958.

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
5004 fa94 420
nieplaczglupia
9796 9f35 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl