Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2019

nieplaczglupia
2098 8221 420
Reposted fromRowena Rowena viaOnly2you Only2you
nieplaczglupia
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaOnly2you Only2you

June 04 2019

nieplaczglupia
nieplaczglupia
Całą noc przewracał się w łóżku, myśląc o niej. Ponieważ ona przez całą noc robiła to samo, można było prawie uznać, że spędzili ją razem.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Trucicielka i inne opowiadania"
Reposted frommalw malw viaOnly2you Only2you
nieplaczglupia
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.
— Kot w pustym mieszkaniu, Wisława Szymborska
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaOnly2you Only2you
nieplaczglupia
8480 fadb 420
odszedł*
nieplaczglupia
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viayourprisoner yourprisoner
nieplaczglupia
Bardzo Cię podziwiam, jeżeli nie tęsknisz za naszymi rozmowami, jeżeli w ogóle o tym nie myślisz, nie chciałbyś do tego wrócić i niczego Ci nie szkoda.
nieplaczglupia
4325 b306 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin

March 20 2018

nieplaczglupia
6959 a39e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu

December 16 2017

nieplaczglupia
9334 1a51 420
Reposted fromLoOuu LoOuu viacytaty cytaty

November 11 2017

7795 98ae 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamyceline myceline
nieplaczglupia
2779 491b 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viamyceline myceline
nieplaczglupia
4405 acde 420
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
nieplaczglupia
nieplaczglupia
7413 cea4 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaZircon Zircon
nieplaczglupia
6139 2eac 420
Reposted fromtfu tfu viaober ober
nieplaczglupia
9831 adfc 420
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viamyceline myceline
nieplaczglupia
1723 2286 420

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viamyceline myceline
nieplaczglupia
7847 f2d6 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamyceline myceline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl